OPEN
DATA IS MENSENWERK

Open Data
=
Beleidsinstrument

Open Data is vaak nog onderbenut als beleidsinstrument voor overheden. Open Data kan andere stakeholders helpen te handelen en keuzes te maken die de beleidsresultaten van de overheid beïnvloeden.

Resultaat
=
Hergebruik


Publiceren van data als Open Data zien wij nog niet als resultaat. Pas als Open Data door derden wordt gebruikt en er nieuwe verbindingen ontstaan tussen spelers, waaronder de overheid, spreken wij van resultaat.

Veranderen
=
Mensenwerk


Uiteindelijk zijn het toch de mensen die het werk moeten verzetten. Open Data is pas realiteit als de processen eromheen goed ingericht zijn. Wij ondersteunen bij dat veranderproces in de organisatie.

Het eigenaarschap van Open Data hoort in het beleidswerkveld, niet bij informatiemanagement of ICT, als brandstof voor de open overheid.

schets-model

Op dit moment werken we aan:

  • Utrecht - Duurzaam Open Data
    Utrecht – Duurzaam Open Data
    Voor de gemeente Utrecht heeft The Green Land een advies geschreven over de meest passende open data organisatie en infrastructuur voor dit...
  • Schiedam op weg met Open Data
    Schiedam op weg met Open Data
    In de gemeente Schiedam heeft The Green Land onlangs de gemeenteraad enthousiast gemaakt voor Open Data. Met behulp van een leuke uitnodiging...

Werk in uitvoerders:

Paul

Paul Suijkerbuijk

Paul heeft ruim 20 jaar ervaring met het toepassen van technologie om klantcontact te optimaliseren. Onder andere: Informatiezuilen voor politie en ziekenhuizen, emailafhandeling voor de tweede kamer, en selfservice in het groot bij DUO. De laatste jaren heeft Paul zich vooral gericht op het domein van de publieke dienstverlening.

Bel: +31 6 20 49 06 28,
Mail: paul@thegreenland.eu

Marc

Marc de Vries

Marc heeft een juridische en economische achtergrond. Hij houdt zich de laatste 15 jaar intensief bezig met toegang tot en het (her)gebruik van overheidsinformatie (open data), in de meest brede zin denkbaar. Dit deed hij met tal van hoeden op (adviseur, beleidsmaker, wetenschapper) en voor een breed palet van afnemers (de Europese Commissie, ministeries, uitvoeringsorganisaties, lokale overheden).

Bel: +31 6 53 89 70 02
Mail: marc@thegreenland.eu


Ton

Ton Zijlstra

Ton is veranderkundig adviseur met een voorkeur voor complexe kennis- en verandervraagstukken. Hij heeft een achtergrond in de techniek en wetenschapsfilosofie. Sinds begin 2008 houdt Ton zich met het thema Open Data bezig, dat hij beschouwt als een belangrijk verandervraagstuk voor de overheid t.a.v het interne functioneren en de relatie tussen burger en overheid.

Bel: +31 6 34 48 93 60
Mail: ton@thegreenland.eu


Frank

Frank Verschoor

Frank ondersteunt al jaren overheden bij het verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven. Als projectleider, adviseur, verbinder en vernieuwer. Het organiseren en begeleiden van samenwerking vormt de rode draad door zijn werkzaamheden.

Bel: +31 6 40 59 96 79
Mail: frank@thegreenland.eu


Algemene informatie

The Green Land B.V.
Zandweg 116B
3454JZ De Meern

KvK 60858184

BANK IBAN NL69TRIO 00197957366