Open Data – What’s in it for us?

Frank

De energie van 30 deelnemers uit 10 verschillende landen bleef lang voelbaar.

Ehat's in it for us?

De waarde van Open Data voor overheidsorganisaties zelf wordt onderschat

Voorafgaand aan de EU EPSI Platform conferentie ‘Gotcha! – getting everyone on board’ conferentie 2013 in Warschau hebben Ton Zijlstra en Frank Verschoor de workshop ‘Open Data – What’s in it for us? The value of Open Data for the public sector itself’ georganiseerd. Met als doel de waarde van Open Data voor overheidsorganisaties zelf te identificeren. De nadruk bij Open Data ligt vooral op de kansen van hergebruik voor ‘de markt’ terwijl de waarde voor overheidsorganisaties zelf minstens zo groot is. Er waren dertig deelnemers uit tien verschillende landen. Beleidsmakers, datahouders en open data specialisten.

Benoem welke winst Open Data hier en nu levert binnen jouw organisaties en welke concrete kansen nog meer beweging gaan geven

Iedere deelnemer aan de workshop had een ander kennisniveau en de staat van open data van de landen en organisaties die zij vertegenwoordigden verschilden. Om dit enigszins op te heffen heeft Ton een inspirerende inleiding gehouden over de rol en meerwaarde van Open Data voor overheidsorganisaties zelf. Aan de hand van voorbeelden en eigen ervaringen. Rode draad vormde vier opeenvolgende focuspunten en de impact ervan op de organisatie: focus op publicatie van data levert impact bij toeval; focus op efficiency heeft vooral intern effect; focus op uitwisseling geeft meervoudig resultaat maar individueel; focus op samenwerking creëert gemeenschappelijke impact. Enthousiast gemaakt gingen de deelnemers vervolgens in vijf teams aan de slag. Aan de hand van eerdergenoemde focuspunten plotte ieder zijn of haar eigen praktijk en de aanwezige kansen voor de betreffende overheidsorganisatie en het land. Daarmee is een praktische Open Data roadmap ontstaan. Ter inspiratie voor de deelnemers en ook bruikbaar voor anderen.

De energie van 30 deelnemers uit 10 verschillende landen bleef lang voelbaar

Vooraf leek ons de grootste uitdaging om alle deelnemers aangehaakt te houden, en het energielevel op peil. Je hebt te maken met taalbarrieres, verschillende kennisniveaus en verwachtingen. Maar het ging bijna vanzelf. Iedereen deed enthousiast mee en was nieuwsgierig naar elkaars ervaringen en dagelijkse open data praktijk. Niet voor niets is het document met de resultaten een van de meest gelezen stukken uit onze ‘bibliotheek’.

Referenties

De presentatie van Ton
De resultaten van het groepswerk
Een leuke video van de workshop


Uitgevoerd in 2013 door Frank Verschoor en Ton Zijlstra
in opdracht van de Europese Commissie

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD