Workshop Open Data op WaterinnovatioNH

Frank

Het is mooi om te zien dat iedereen enthousiast aan de slag gaat en het spel doet wat het moet doen!

WaterinnovatioNH

De waarde van data in het waterdomein laten ervaren

Ieder vraagstuk is doordrenkt met data. Vaak onbekend en vrijwel zeker onderbenut. Ook in het waterdomein. Dat werd op verschillende manieren duidelijk in de workshop ‘The Power of Sharing Data’ tijdens de waterinnovatieconferentie WaterinnovatioNH op 11 december 2014. Vormgegeven en begeleid door The Green Land i.s.m. provincie Noord-Holland en Infranavigator.

Met de inspiratie van een mooie watercasus en Het Grote Open Data Spel

Bert van Dijk van Infranavigator demonstreerde hoe open data infrastructurele projecten kunnen versnellen. Bijvoorbeeld hoe met behulp van open data en andere data inzichtelijk wordt hoe Noord-Hollandse polders beter beschermd kunnen worden tegen de risico’s van de stijgende waterspiegel. Door slim combineren van data weten het waterschap en andere belanghebbenden welke maatregelen genomen moeten worden en wat de impact is op de omgeving, op de mensen die het direct aangaat. Juist door hen volledig te betrekken en vanaf het begin in een ‘gelijke informatiepositie’ te brengen ontstaat er begrip, medewerking en altijd nieuwe waardevolle input voor het project. Ook dat levert tijdwinst en een belangrijk aandeel in de feestvreugde.

De casus en het gesprek maakten bovendien nog eens duidelijk dat open data geen rocket science is, het kan hier en nu gebruikt worden. En dat de kans op hergebruik van open data substantieel toeneemt als de ruwe data ook als leesbare informatie wordt getoond. Dan kan eenieder (dus ook de niet-techneuten), binnen de context van zijn of haar eigen opgave, data herkennen en de waarde ervan beoordelen.

In het tweede deel van de workshop gingen de deelnemers zelf aan de slag met het Grote Open Data Spel. Eenieder beschreef twee datasets die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een vraagstuk waar hij of zij op dit moment aan werkt. Dat leverde twaalf vraagstukken en 24 datasets. Om de onverwachte waarde van data te ervaren kregen twee teams de opdracht alle 24 sets te koppelen aan één gekozen vraagstuk? Voor de lol werden nog zes ‘branchevreemde’ datasets ingebracht zoals de collectie van het Rijksmuseum, twitterberichten van lokale politici en OV—chip check-in en check-out data (swipes). De regels van het spel waren ‘simpel’: denk vrij, twijfel is ja, kanniet bestaat niet en have fun! Zo geschiedde het. Na wat verwarring, maar vol goede moed en positieve energie konden beide teams maar liefst 27! datasets nuttig dan wel creatief koppelen aan het betreffende vraagstuk. Dit laat zien dat de grenzen van je uitdagingen veel ruimer zijn dan je in eerste instantie denkt. En dat forceren soms nodig is om dat te beseffen.

Het is mooi om te zien dat iedereen enthousiast aan de slag gaat en het spel doet wat het moet doen!.

Het Grote Open Data Spel hebben we speciaal voor deze workshop samengesteld. Het doel is dat je op een speelse laagdrempeliger manier met je eigen vraagstuk en met de vraagstukken van anderen aan de gang gaat. De verschillende perspectieven van open data komen er in terug. Met vooral veel interactie tussen de deelnemers aan het spel. Daar gaat het om. Het is altijd spannend of een nieuwe werkvorm goed uitpakt. Maar dat deed het. Het spel is absoluut herbruikbaar voor andere workshops en domeinen.

Referenties

De presentatie en de resultaten van de workshop
Databronnen en hergebruikvoorbeelden ter inspiratie
Conferentiewebsite WaterinnovatioNH


Uitgevoerd in 2014 door Marc de Vries en Frank Verschoor
in opdracht van de provincie Noord-Holland

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD