Data Trip Utrecht

Ton

Direct application in your own work, that makes it stick!

utrechtdatatrip

Open data underpinning a more data aware and data driven City of Utrecht

The City of Utrecht, the 4th city in the Netherlands, has been actively working to make open data and data driven management part of daily operations. In aid of that effort The Green Land provided practice oriented training for policy advisors and other civil servants: The Data Trip Utrecht. Aim was to let some 50 civil servants experience that open data can be a useful policy instrument in the execution of their own daily tasks. Too often open data is made part of the future, such as Smart City efforts, and disregarded as a tool in the present. In parallel the Data Trip created more open data to be published in the city data portal.

Four Ateliers and working to find people and data in between

We organized four Ateliers in which we took the participants through all the steps to deploy open data as a policy instrument in their own work. The first Atelier focussed on the individual current tasks of the participants, and the data that might be connected to those tasks. Data that either lets you do your job better, or data that allows others to act, sometimes in support of your goals. After ranking the identified data on interest and importance, the participants set out to locate and get that data internally. The 2nd Atelier looked towards policy relevant stakeholders around the work of the participants. Who are you dealing with? Who would you like to involve more? What opportunities do you have to use open data as a way to reach out to others? How does that fit existing programs and efforts in place? After making a stakeholder map participants set out to invite a few stakeholders for the final Atelier. In the third Atelier the internally collected data was explored. What can you do yourself with it, what does the data contain, how easy is it to visualize it? Does that provide you with new insights? Afterwards local companies working with data were approached to create quick prototypes of what they can do with the data the participants brought. In the final Atelier this was all brought together: the invited stakeholders and the participants came together, and after being shown the prototypes the various local companies built, engaged in discussion and conversation. This way the data triggers new relationships and interaction and becomes part of your daily toolkit. Selected datasets were published in the city portal.

Learning to see Open data as a regular tool

It is easy to see open data as something outside of the ordinary, or something others may ask about. The real challenge is to actively use open data as a tool in your own daily tasks: who could do something with ‘my’ data, in ways that impacts our policy goals? Then publishing data forms a deliberate intervention in your policy field, to mobilize others. Especially if you do active outreach to those other stakeholders and make them part of your network.


Delivered by Ton Zijlstra and Frank Verschoor in 2015
Assignment by the City of Utrecht

Frank

Direct toepassen in de praktijk, dat blijft hangen!

utrechtdatatrip

Open data als onderdeel van een data-bewust en meer data-gedreven Utrecht

De Gemeente Utrecht is al langere tijd bezig om open data en data-gedreven sturing onderdeel te maken van het dagelijkse werk. In dat kader verzorgde The Green Land een praktische training: de Utrecht Data Trip. Het doel is zo’n vijftig beleidsmedewerkers te laten ervaren dat open data een beleidsinstrument is voor de uitvoering van eigen taken. Tegelijkertijd levert de Utrecht Data Trip nieuwe open data op voor het Utrecht’s dataportaal.

Vier Ateliers en tussendoor op zoek naar data en mensen

In vier Ateliers worden de deelnemers meegenomen langs alle stappen om open data als beleidinstrument in te zetten. In het eerste Atelier staan de huidige eigen taken centraal, en worden daar mogelijke relevante databronnen bij benoemd. Data die ofwel jou helpt bij de uitvoering, ofwel anderen helpt indirect bij te dragen aan jouw resultaten. De meest interessante data wordt vervolgens intern opgezocht en opgehaald. Atelier 2 kijkt naar betrokkenen bij je werkveld. Met wie heb je te maken? Daarvan worden er enkele geselecteerd om uit te nodigen. Zelf met de data aan de slag staat centraal in het derde Atelier. Wat kun je met de data, wat zit erin, hoe kun je het visualiseren? Levert het je nieuwe inzichten op? Het afsluitende vierde Atelier brengt alles bij elkaar, in aanwezigheid van de uitgenodigde externe betrokkenen. Zo ontstaan nieuwe gesprekken rond je werk, met de data als middelpunt. Met praktische en leuke stappen wordt open data onderdeel van je eigen gereedschapskist.

Open data als gereedschap leren zien

Het is makkelijk om open data te zien als iets dat je doet als extraatje, of omdat een ander er om vraagt. De echte uitdaging is open data actief te benutten als instrument in je eigen werk: wie kan iets met ‘mijn’ data, dat impact heeft op onze beleidsdoelen? Dan is open data publiceren een bewuste interventie in je werkveld, om anderen gericht in beweging te brengen.

Referenties

De Utrecht Data Trip flyer


Uitgevoerd in 2015 door Frank Verschoor en Ton Zijlstra
in opdracht van de Gemeente Utrecht

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD