Wat Maleisië kan met open data

Ton

In een prestatiegericht land zorgen dat ook ‘zachtere’ succesfactoren voor open data worden ingevuld

malayodra

Open data readiness assessment en actieplan voor Maleisië

Voor de Wereldbank voerden we op verzoek van de Maleisische overheid een assessment uit om te kijken waar de kansen en obstakels voor open data in Maleisië liggen. Het land wil zich sterk richten op kansen die big en open data kunnen bieden, waarbij het ook een regionaal voorbeeld wil zijn. Dit streven leidt tot vragen over de rol van de overheid zelf: wat vergt het in termen van leiderschap, beleid en wetgeving om de ambities waar te maken? Hoe verandert dit de opstelling, de houding en het gedrag van overheidsinstellingen. Wie moet zoiets dan coördineren? Welke acties zijn daarvoor nodig?

Beoordeling op acht dimensies, en aanhaken bij lopende programma’s

Een assessment als dit begint altijd met desk-research, in nauwe samenwerking met een team van MAMPU (Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit). We kijken naar de bestaande wetten en overheidsprogramma’s die aan open data gerelateerde thema’s beslaan. Tegelijkertijd onderzoeken we de aanwezigheid en status van zo’n 30 landelijke datasets, en kijken we naar algemene dingen als hoe internet en mobiele telefonie in Maleisië worden gebruikt. Daaruit volgt met welke overheidsinstellingen we in gesprek willen. Vervolgens brengen we een week in Kuala Lumpur door om interviews te houden. Na terugkeer worden de bevindingen vastgelegd, en formuleren we een nationaal actieplan voor open data. Daarbij wordt nauw aangesloten bij lopende programma’s en initiatieven, zodat de uitvoering effectief kan plaatsvinden. Het eindresultaat wordt formeel weer in Maleisië gepresenteerd en aangeboden.

Een divers land, zeer gehecht aan meetbare indicatoren

In 2015 was Ton al in Maleisië als lid van het nationale Big Data Advisory Panel, voor de Big Data Week. In gesprekken met diverse overheidsinstellingen en anderen, viel op dat het islamitische Maleisië een divers land is. Die diversiteit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van directies en teams bij de overheidsinstellingen waarmee we werken. Ook springt in het oog hoe prestatie-indicatoren een grote rol spelen bij de uitvoering. Iedereen trekt er hard aan om de geplande scores te halen. Dat blijft niet zonder resultaat: Maleisië heeft in één generatie de armoede in het land opgeheven. Niettemin blijven soms aspecten die niet goed in indicatoren te vatten zijn, zoals de betrokkenheid van de gemeenschap, de kwaliteit van de relaties tussen overheid, burgers en organisaties en verwachtings- en stakeholdermanagement, wat onderbelicht. Dit wordt echter zeker onderkend, en is ook juist een reden voor MAMPU om dit assessment te doen.

Referenties

Het ODRA Maleisië rapport, gepubliceerd door de Wereldbank.
Blogposting Ton Zijlstra over de oplevering van het rapport in mei 2017.
Blogposting Ton Zijlstra over het veldwerk in Maleisië in november 2016.
Blogposting Ton Zijlstra over eerder bezoek en presentaties.
Open Data Readiness Assessment (ODRA) methodiek Wereldbank

Uitgevoerd in 2016 en 2017 door Ton Zijlstra
in opdracht van de Wereldbank en MAMPU

(Afbeelding Petronas Towers, Georg Wittberger, cc-by)

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD