Een doordachte strategie met open data in Delft

Frank

Zoeken naar wat specifiek in Delft gaat werken.

Ton
Open Delft Strategie

Een strategie voor open data in Delft

De gemeente Delft is al langer actief met open data, maar een strategie die aansluit bij de overige activiteiten en veranderingen in de organisatie ontbrak nog. Zo leeft bijvoorbeeld de vraag hoe open data ingezet kan worden om slimmer om te gaan met beperktere budgetten door bezuinigingen in de organisatie. Kortom, hoe kun je open data echt als instrument voor de eigen beleidsuitvoering inzetten? En hoe doe je dat stapsgewijs zonder dat het heel veel extra inspanningen vergt.

Slim aansluiten bij wat er is

Voor het maken van de nieuwe strategie hebben we meerdere dingen samengebracht. De bestaande strategieën, beleidsplannen en programma’s zijn doorgenomen op waar de aansluiting zit met open data. Zo worden de prioriteiten voor de stad ook de prioriteiten voor open data. Tegelijkertijd hebben we gekeken naar wat elders goed heeft gewerkt met open data en hoe dat in Delftse context past. Zo benutten we de ervaring van elders. Bovendien hebben we intern beleidsmedewerkers gevraagd waar zij kansen zien voor open data in hun eigen praktijk. Zo vinden we de aansluiting op de dagelijkse praktijk. Dat is samengevoegd tot een Open Delft Strategie, die de overgang naar ‘open by design’ mogelijk maakt.

Zoeken naar wat gaat werken voor Delft

We weten veel over wat in algemene zin werkt. Het is een spannende zoektocht naar welke middelen we uit die algemene dingen specifiek kunnen inzetten in Delft. Contextualiseren betekent kiezen voor nu, en tegelijkertijd andere wegen niet permanent af willen sluiten. Je moet het concreet maken zonder een plan van aanpak te willen voorschrijven. Het blijft een strategie immers.


Uitgevoerd in 2016 door Frank Verschoor en Ton Zijlstra
in opdracht van de Gemeente Delft

Foto credits: Alper Çuğun

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD