In Zweden zien we de bomen door het bos wel!

Marc

Onze micro-economische aanpak maakt de impact van open data in de hele waardeketen echt zichtbaar. De resultaten zijn ook voor ons verrassend!

bosbouwzweden

Beter bosbeheer in Zweden

In Zweden staan nogal wat bomen. Bosbouw is er dan ook een belangrijke strategische sector. Gebruik van satellietbeelden voor het onderhoud van de bossen levert jaarlijks een economische waarde tussen de €16,1 miljoen en €21,6 miljoen.

Dat is de uitkomst van de studie die The Green Land uitvoerde in opdracht van de European Space Agency, in samenwerking met EARSC. Het bijzondere van deze studie is dat het een micro-economische invalshoek heeft die de gehele waardeketen afdekt: voor iedere schakel is de impact van de beschikbaarheid van de satellietdata bottom up berekend.

Frequentere feedback betekent meer zicht op ontwikkeling van bosgebied

Ongeveer de helft van al het bosgebied in Zweden is in beheer van particulieren. De Swedish Forest Agency (SFA) adviseert eigenaren over het beste onderhoud van hun bos. Satellietbeelden van de Copernicus Sentinel-2 geven de SFA daarbij regelmatiger nieuwe beelden waarmee ze de veranderingen in het bos beter in de gaten kunnen houden en hun adviezen over herbeplanting en onderhoud beter worden.

Alleen met bottom-up kijken breng je impact echt goed in beeld

Het lastige van veel bestaande inschattingen van de waarde van open data is dat ze op geaggregeerd niveau kijken. Onze ervaring is dat in zeer gerichte contexten naar de impact van open data kijken een veel scherper beeld oplevert, omdat dan ook de tweede-, derde- en hogere orde effecten zichtbaar worden.

Met een dergelijke micro-economische invalshoek, een uniek perspectief, dekken we de hele waardeketen af, en leveren we een compleet beeld.

Dit rapport is de tweede in een reeks van drie studies die The Green Land in opdracht van ESA verricht. De andere twee studies betreffen de impact van satellietdata op Finse en Zweedse bosbeheer en de impact van satellietdata op het onderhoud en beheer van gasaansluitingen in Nederland (deze laatste in samenwerking met STEDIN en SkyGeo).

De drie studies in 2 minuten

Satellites benefiting citizens from EARSC on Vimeo.


Referenties:

Download samenvatting en rapport van ons onderzoek op de EARSC website.

Impact satellietdata Finse en Zweedse ijsbrekers
Impact satellietdata onderhoud en beheer gasaansluitingen in Nederland

Foto credits: Daniel Sjöström


Uitgevoerd in 2016 door Marc de Vries, in samenwerking met EARSC
in opdracht van European Space Agency

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD