Meer dan een waardevolle lijst in Eindhoven

Frank

Zowel op en een volwassen manier kijken naar de datahuishouding als ook onderzoeken hoe de mensen dagelijks met gegevens werken. Veel werk, maar daardoor veel beter zicht op de data in de organisatie.

Ton

inventarisatieeindhoven

Wat is er aan data, en hoe gaan we daar mee om?

Voor de Gemeente Eindhoven inventariseren we welke datasets er zijn. We beoordelen de gevonden datasets op het open data potentieel, en classificeren ze volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De inventarisatie levert niet alleen een overzicht van de datasets op, maar krijgt ook een plek in hoe de Gemeente Eindhoven de processen voor zowel datapublicatie als databeveiliging inricht. Kortom, we helpen de Gemeente Eindhoven om blijvend zicht en sturing te houden op de eigen datahuishouding.

Een team en een waardevolle lijst

Vanaf het begin hebben we met een team van Eindhovense collega’s gewerkt aan het tot stand komen van de inventarisatie en classificatie. Zij houden het ook na ons vertrek levend. We hebben een inventarisatie- en classificatieformat samengesteld dat voor elke dataset kijkt naar factoren die bepalend zijn voor openbaarheid, privacygevoeligheid, en de mate waarin de beschikbaarheid of de kwaliteit van gegevens bedrijfskritisch is. De resulterende lijst wordt benut om te bepalen welke gegevens voorzorgsmaatregelen vergen t.a.v. veiligheid, en welke inspanning nodig is om gegevens als open data vrij te geven. Door de actieve betrokkenheid van eigen mensen bij het uitvoeren van de inventarisatie is intern ook de kennis aanwezig om deze actueel en waardevol te houden.

Een volwassen kijk op de datahuishouding

De inventarisatie voor de Gemeente Eindhoven is niet alleen gericht op open data, maar ook op privacy en databescherming. Dat is een volwassen manier van kijken naar de datahuishouding van de organisatie. Naast de al beschreven onderdelen van de informatiehuishouding kijken we daarbij ook naar hoe mensen in de diverse afdelingen dagelijks met gegevens werken. Dat betekent letterlijk op gesprek bij élke afdeling, en geeft inzicht in de veelheid van taken die een gemeente heeft.


Uitgevoerd in 2016 door Frank Verschoor, Johan Lise, en Ton Zijlstra in opdracht van de Gemeente Eindhoven.

Foto credits: Marc Fonteijn

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD