Business case voor open data in Enschede

Kijken naar wat (straks) moet, wat mag, en hoe dat in het hier en nu al kansen biedt voor de stad.

Een business case voor open data in de gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft in 2011 al de eerste stappen op het gebied van open data gezet. Nu is het zover om strategischer te kijken naar de kansen die open data de stad te bieden hebben. Zodat open data kan worden ingebed in de normale gang van zaken, en duidelijke kostenafwegingen mogelijk zijn.

Van regelgeving tot transitie naar open by design, het bij elkaar brengen

Wij helpen de gemeente door een in eerste instantie algemene business case te formuleren voor de Enschedese context. Wat is er nodig om open data in de basis goed geregeld te hebben, en welke redenen zijn er om dat ook te doen? We brengen onder andere bestaande en aankomende wet- en regelgeving (Nederlands en Europees), richtlijnen vanuit de Nationale Open Data Agenda en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en ervaring van andere gemeenten bij elkaar. Dat vertalen we naar de Enschedese situatie. Op die manier stap je af van open data als incidentele inspanning of iets dat alleen met de toekomst te maken heeft, en zoek je de impact in het hier en nu, terwijl je de transitie naar open by design mogelijk maakt.

De toegevoegde waarde voor open data is voor elke gemeente in een ander werkveld te vinden

Een dergelijke business case samenstellen is een goede tussenstap om weer richting te geven aan open data beleid. Er is veel regelgeving om rekening mee te houden, maar het is niet altijd even makkelijk dat te vertalen naar je eigen context. Het helpt dat wij dit al voor andere overheden hebben gedaan en onze ervaring is dat het ook echt nodig is om de vertaling naar je eigen context te maken. Hoewel veel uitdagingen gelijk lijken en gemeenten allemaal de zelfde taken hebben, heeft elke gemeente toch zijn eigen specifieke omgeving die maakt dat de toegevoegde waarde van open data in andere werkvelden te vinden zijn.


Foto Enschede: Marc Smith

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD