Gegevenslandschap Gemeente Delft in kaart

Frank

Met de werksessies leren we de mensen het zelf te doen. Zo maken we de mensen en de organisatie meer databewust en bekwaam.


Inventarisatie in de gemeente Delft

In opdracht van de gemeente Delft brengen we het gegevenslandschap in kaart en zorgen we ervoor dat het gegevensmanagement binnen de organisatie verankerd en geborgd wordt. We brengen tijdens deze inventarisatie alle gegevensverzamelingen in kaart en beschrijven per verzameling onder meer eigenschappen met betrekking tot informatieheer (archivering), herkomst en bestemming (koppelvlakken), de informatieveiligheid (classificatie), openbaarheid en herbruikbaarheid. In de eerste helft van 2017 voeren we deze inventarisatie uit.

Meteen de mensen trainen

Ons uitgangspunt is dat de inventarisatie een levend instrument is. Er zijn altijd nieuwe afwegingen te maken op het vlak van privacybescherming, dataveiligheid, openbaarmaking en (intern) hergebruik. Daarom betrekken vanaf de start de juiste mensen binnen de organisatie en staat het trainen van de medewerkers centraal tijdens de inventarisatie. Zo leren we de mensen het zelf te doen en maken we de mensen en de organisatie meer databewust en bekwaam.

Voortschrijdend inzicht maakt dat we nog completer kunnen zijn

We leren zelf ook van elke inventarisatie die we doen. Zo koppelen we voor Delft de data ook aan ontwikkelingen, denk aan aangeven welke data relevant is voor de nieuwe omgevingswet. In gesprekken die we voerden voor eerdere inventarisaties kwam heel duidelijk naar voren dat datahouders onvoldoende handvatten hebben om de eigen data goed te kunnen beoordelen op openbaarheid, herbruikbaarheid, privacy aspecten en risico’s. Dat resulteert in interpretatieverschillen of een dataset wel of niet gedeeld moet worden. Daarom besteden we veel aandacht aan het maken van een zo compleet mogelijke lijst én bedden we de manier om dit continu te blijven beheren in. Zo krijgen datahouders grip op hun eigen data en weten ze op basis van de regelgeving welke data bijvoorbeeld gedeeld kan worden is en welke alleen onder bepaalde voorwaarden.


Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft door Frank Verschoor en Johan Lise.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD