Frank

Waarom Open Data – NHSlimmer 2014

In het kader van ons project Noord-Holland Slimmer 2014 hebben we deze flyer samengesteld om uit te leggen waarom Open Data relevant is.

Lees verder

Data-inventarisatie Provincie Noord-Holland

Advies en conclusies op basis van een data-inventarisatie binnen de provincie waarbij 2000 datasets zijn geidentificeerd en beoordeeld op openbaarheid en hergebruik.

Lees verder

Praktijkprogramma ‘Noord-Holland Slimmer – Op maat naar open data’

In dit unieke programma leren Noord-Hollandse gemeenten open data als instrument in te zetten om eigen beleidsvragen op te lossen. Doordat juist anderen met de data aan de slag gaan. Wij ontwerpen het programma, begeleiden de groep en geven ondersteuning op locatie.

Lees verder

Utrecht – Duurzaam Open Data

De gemeente Utrecht heeft ons benaderd om in kaart te brengen wat de meest passende oplossing is voor de organisatie en infrastructuur rondom Open Data. Frank Verschoor heeft in zijn advies aan de gemeente de volgende dingen de revue laten passeren:

Lees verder

Utrecht – Duurzaam Open Data

Een advies aan de gemeente Utrecht over de meest passende open data organisatie en infrastructuur voor dit moment.

Lees verder

Anders op Weg – Inventarisatie relevante databestanden als inspiratiebron

Ter ondersteuning en inspiratie van in te dienen voorstellen, bevat deze bijlage relevante soorten data en bronhoudersdie bij de oplossing van het vraagstuk een rol kunnen spelen.

Lees verder

Open Data – What’s in it for us?

Voorafgaand aan de EU EPSI Platform conferentie ‘Gotcha! – getting everyone on board’ conferentie 2013 in Warschau hebben Ton Zijlstra en Frank Verschoor de workshop ‘Open Data – What’s in it for us? The value of Open Data for the public sector itself’ georganiseerd.

Lees verder

Open Data Open Doel

Verkenning van de hergebruikkansen van EL&I datasets Deze rapportage geeft een overzicht van datasets met een potentiële hergebruikwaarde van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (het ministerie) en haar dertien agentschappen en ZBO’s. Het is opgesteld door Dialogic en The Green Land, in opdracht van

Lees verder

Open Data voor Leeuwarden

Onderzoeksverslag naar Open Data voor Leeuwarden. Inventarisatie, procesontwerp, advies t.a.v. beleidsinbedding en interne businesscase. Verslag Bijlage 2 Bijlage 3 N.B.: Dit document kent een nieuwe versie!

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD