Marc

PSI Directive Review

De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de richtlijn zoals die in 2013 is aangepast (de oorspronkelijk richtlijn is van 2003). In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en eerder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Europese Commissie heeft het consortium waarin wij deelnemen gevraagd een impact evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie komen adviezen voort die kunnen leiden tot wetswijzigingen in alle EU lidstaten. Om overheidsinformatie toegankelijker te maken, en om meer maatschappelijk effect mogelijk te maken.

Lees verder

ESA impactstudies remote sensing data

De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de komende 4 jaren. ESA brengt voor de Europese Unie een heel netwerk van satellieten in de lucht. Alle foto’s en metingen van die satellieten komen als open data beschikbaar. De waarde van het gebruik van die data vaststellen helpt die inspanning te motiveren.

Lees verder

Geo-Info: AVG, o jee, of valt het wel mee?

Artikel van Marc de Vries en Bastiaan van Loenen in Geo-Info

Lees verder

Impact assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik van geo-informatie kunnen personen vaker aan andere informatie gekoppeld worden. De nieuwe AVG roept de vraag op of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid, en dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. We hebben samen met een werkgroep onderzocht wat de gevolgen zijn van de AVG op de BRT, BGT, BRO en BAG.

Lees verder

Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op het geo-werkveld

Marc de Vries heeft als lid van de Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op het geo-werkveld’ in opdracht van GI-Beraad, onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het Nederlandse open geodata beleid. Zie ook de projectbeschrijving.

Lees verder

In Zweden zien we de bomen door het bos wel!

Zweeds bosbeheer kan dankzij frequentere satellietbeelden betere adviezen geven aan de eigenaren van stukken bos rondom het onderhoud.

Lees verder

Miljoenen besparen in Nederlandse bodem

Satellietbeelden gebruiken om grondverzakking in kaart te brengen levert Nederland een enorme besparing op grondwerkzaamheden.

Lees verder

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Mastercourse Open Data & Hergebruik

In samenwerking met Archief 2020 hebben we een mastercourse ontwikkeld om deelnemers te helpen hun nieuwe rol vorm te geven.

Lees verder

Praktische juridische hulpmiddelen voor Eindhoven

Zorgen wegnemen: open by design betekent ook compliance met alle regels ‘gewoon’ en praktisch maken.

Lees verder

Omgaan met persoonsgegevens in Big Data

Voor de Finse rijksoverheid de gemaakte privacykeuzes in heel diverse Europese big data projecten verkennen. Om voor de wetgever betere afwegingen mogelijk te maken.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD