Marc

About GMES and Data: Geese and Golden Eggs

A Study on the Economic Benefits of a Free and Open Data Policy for GMES Sentinels Data.

Lees verder

Open Data Open Doel

Verkenning van de hergebruikkansen van EL&I datasets Deze rapportage geeft een overzicht van datasets met een potentiële hergebruikwaarde van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (het ministerie) en haar dertien agentschappen en ZBO’s. Het is opgesteld door Dialogic en The Green Land, in opdracht van

Lees verder

Open Data voor Leeuwarden

Onderzoeksverslag naar Open Data voor Leeuwarden. Inventarisatie, procesontwerp, advies t.a.v. beleidsinbedding en interne businesscase. Verslag Bijlage 2 Bijlage 3 N.B.: Dit document kent een nieuwe versie!

Lees verder

Aansprakelijkheid en Open Data: Van Erik Engerd naar J.J. de Bom

Het rustige beekje ‘Overheidsinformatie’ is plotseling verworden tot een snel stromende rivier ‘Open Data’. Niettemin blijft de verstrekkingspraktijk achter bij de beleidsambities en verwachtingen van de hergebruikers. Een deel van de terughoudendheid is gelegen in (wellicht vermeende) aansprakelijkheidsrisico’s die overheden zouden kunnen lopen bij het ruimhartig openbaar

Lees verder

Wie van de Drie?

Naar een doelmatige, duidelijke en duurzame financiering van het stelsel van basisregistraties

Lees verder

POPSIS: Pricing of Public Sector Information Study

Models of Supply and Charging for Public Sector Information (ABC)

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD