Projecten

Datajager bij provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft twee jaar geleden het programma Transparante en Open provincie (TOP) ingesteld met de opdracht om PZH koploper te maken op het gebied van transparantie en openbaarheid. Onderdeel van deze opdracht is het ontsluiten van meer datasets en daarom is er een ‘datajager’ ingehuurd die dit moet realiseren.

Lees verder

Open data implementatie Servië

Eerder voerden we een nationale open data assessment uit voor de Wereldbank en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), en verzorgden we implementatie-ondersteuning en training. Nu wil de UNDP voor meerdere jaren de Servische overheid ondersteunen bij het implementeren van open data, om daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur te helpen verbeteren, en tegelijkertijd socio-economische waarde door het gebruik van open data mogelijk te maken.

Lees verder

PSI Directive Review

De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de richtlijn zoals die in 2013 is aangepast (de oorspronkelijk richtlijn is van 2003). In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en eerder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Europese Commissie heeft het consortium waarin wij deelnemen gevraagd een impact evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie komen adviezen voort die kunnen leiden tot wetswijzigingen in alle EU lidstaten. Om overheidsinformatie toegankelijker te maken, en om meer maatschappelijk effect mogelijk te maken.

Lees verder

Provincie Gelderland – Leerprogramma Data on the job

Provincie Gelderland heeft twee jaar geleden een dataportaal gelanceerd waar inmiddels bijna 300 datasets ontsloten worden. Nu wil de provincie dat medewerkers van beleid en uitvoering praktisch leren hoe (open) data ingezet kunnen worden in hun dagelijkse praktijk. Wij hebben een programma ontwikkeld waarmee de provincie aan de hand van actuele thema’s en vraagstukken samen met belanghebbenden in de Provincie Gelderland op zoek gaat naar hergebruikkansen.

Lees verder

ESA impactstudies remote sensing data

De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de komende 4 jaren. ESA brengt voor de Europese Unie een heel netwerk van satellieten in de lucht. Alle foto’s en metingen van die satellieten komen als open data beschikbaar. De waarde van het gebruik van die data vaststellen helpt die inspanning te motiveren.

Lees verder

Flevoland Slimmer

De Provincie Flevoland wil samen met andere overheden binnen de Provincie optrekken om open data tot een waardevol instrument in de regio te maken. Het Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeenten Almere en Lelystad nemen eveneens deel.

Lees verder

Mastercourse open data voor directies

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Vorig jaar gaven we in opdracht van het Nationaal Archief de Mastercourse Open Data voor lokale en regionale archivarissen. Vanwege onze enthousiaste en praktijkgerichte aanpak vroeg het Natiojnaal Archief ons een zelfde Mastercourse ook voor de eigen directie en MT-leden te organiseren.

Lees verder

Kwartiermaker Open Data Provincie Overijssel

Overijssel is al geruime tijd actief met open data. Geodata, statistieken en uitgaven worden al langere tijd gepubliceerd. Binnen een meerjarig strategisch programma is de aandacht gericht op het goed inspelen op klantvragen, extern maar ook intern.

Lees verder

Impact assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik van geo-informatie kunnen personen vaker aan andere informatie gekoppeld worden. De nieuwe AVG roept de vraag op of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid, en dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. We hebben samen met een werkgroep onderzocht wat de gevolgen zijn van de AVG op de BRT, BGT, BRO en BAG.

Lees verder

Business case voor open data in Enschede

De gemeente Enschede heeft in 2011 al de eerste stappen op het gebied van open data gezet. Nu is het zover om strategischer te kijken naar de kansen die open data de stad te bieden hebben. Zodat open data kan worden ingebed in de normale gang van zaken, en duidelijke kostenafwegingen mogelijk zijn.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD