Onderzoek

PSI Directive Review

De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de richtlijn zoals die in 2013 is aangepast (de oorspronkelijk richtlijn is van 2003). In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en eerder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Europese Commissie heeft het consortium waarin wij deelnemen gevraagd een impact evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie komen adviezen voort die kunnen leiden tot wetswijzigingen in alle EU lidstaten. Om overheidsinformatie toegankelijker te maken, en om meer maatschappelijk effect mogelijk te maken.

Lees verder

ESA impactstudies remote sensing data

De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de komende 4 jaren. ESA brengt voor de Europese Unie een heel netwerk van satellieten in de lucht. Alle foto’s en metingen van die satellieten komen als open data beschikbaar. De waarde van het gebruik van die data vaststellen helpt die inspanning te motiveren.

Lees verder

Impact assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik van geo-informatie kunnen personen vaker aan andere informatie gekoppeld worden. De nieuwe AVG roept de vraag op of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederlandse overheid, en dan vooral met betrekking tot de basisregistraties. We hebben samen met een werkgroep onderzocht wat de gevolgen zijn van de AVG op de BRT, BGT, BRO en BAG.

Lees verder

In Zweden zien we de bomen door het bos wel!

Zweeds bosbeheer kan dankzij frequentere satellietbeelden betere adviezen geven aan de eigenaren van stukken bos rondom het onderhoud.

Lees verder

Miljoenen besparen in Nederlandse bodem

Satellietbeelden gebruiken om grondverzakking in kaart te brengen levert Nederland een enorme besparing op grondwerkzaamheden.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD