Projecten

Fries Data Platform: de implementatie

De Provincie Fryslân heeft in de afgelopen tijd stappen gezet rondom open data beleid en wil dat nu verder brengen door meer bestuurlijk draagvlak te realiseren, een Fries open data publicatie platform in te richten en de Friese community te activeren. Tot mei 2017 zijn we druk om dit implementatietraject uit te voeren in samenwerking met de mensen van de Provincie en diverse Friese gemeenten.

Lees verder

Gegevenslandschap Gemeente Delft in kaart

In opdracht van de gemeente Delft brengen we het gegevenslandschap in kaart en zorgen we ervoor dat het gegevensmanagement binnen de organisatie verankerd en geborgd wordt. We brengen tijdens deze inventarisatie alle gegevensverzamelingen in kaart en beschrijven per verzameling onder meer eigenschappen met betrekking tot informatieheer (archivering), herkomst en bestemming (koppelvlakken), de informatieveiligheid (classificatie), openbaarheid en herbruikbaarheid. In de eerste helft van 2017 voeren we deze inventarisatie uit.

Lees verder

Meer dan een waardevolle lijst in Eindhoven

Voor de Gemeente Eindhoven inventariseren we welke datasets er zijn. We beoordelen de gevonden datasets op het open data potentieel, en classificeren ze volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Lees verder

In Zweden zien we de bomen door het bos wel!

Zweeds bosbeheer kan dankzij frequentere satellietbeelden betere adviezen geven aan de eigenaren van stukken bos rondom het onderhoud.

Lees verder

Miljoenen besparen in Nederlandse bodem

Satellietbeelden gebruiken om grondverzakking in kaart te brengen levert Nederland een enorme besparing op grondwerkzaamheden.

Lees verder

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Mastercourse Open Data & Hergebruik

In samenwerking met Archief 2020 hebben we een mastercourse ontwikkeld om deelnemers te helpen hun nieuwe rol vorm te geven.

Lees verder

Een doordachte strategie met open data in Delft

Open Delft Strategie

Een strategie ontwikkelen rondom open data die aansluit bij andere activiteiten: een overgang naar ‘open by design’.

Lees verder

Praktische juridische hulpmiddelen voor Eindhoven

Zorgen wegnemen: open by design betekent ook compliance met alle regels ‘gewoon’ en praktisch maken.

Lees verder

Wat Maleisië kan met open data

In een prestatiegericht land zorgen dat ook ‘zachtere’ succesfactoren voor open data worden ingevuld, tijdens het open data readiness assessment voor Maleisië.

Lees verder

Eerste Zwitserse verkenning van basisregisters

De ervaringen met open basisregisters in Nederland, Denemarken en elders rond governance, financiering en stakeholders vertalen naar Zwitserland.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD