Projecten

Welke data heeft Provincie Fryslân in huis?

Een inventarisatie in Fryslân van data die intern of extern kan worden hergebruikt. Databewustzijn vergroten en ‘right to challenge’ aanmoedigen.

Lees verder

Omgaan met persoonsgegevens in Big Data

Voor de Finse rijksoverheid de gemaakte privacykeuzes in heel diverse Europese big data projecten verkennen. Om voor de wetgever betere afwegingen mogelijk te maken.

Lees verder

De Utrecht Data Trip

Open data leren gebruiken als dagelijks instrument in je eigen beleidswerk. Dat is de Utrecht Data Trip!

Lees verder

Economische impact aannemelijk maken

Er is Europa-breed veel bekend over de impact van open data . Overheden betrekken dat echter weinig op zichzelf. Dat vergt vertaling naar de lokale context.

Lees verder

The Green Land breekt het ijs!

Satellietdata op ijsbrekers: impact van open data zien vergt focus op concrete contexten. Onze micro-economische aanpak maakt impact echt zichtbaar.

Lees verder

Hoe gaat open data Servië helpen?

Open data bouwt bruggen waar vertrouwen of infrastructuur ontbreken. Het nationaal open data actieplan kijkt straks dan ook verder dan techniek.

Lees verder

Het tweede Trendrapport Open Data

Maart 2015 verscheen de tweede editie van het Trendrapport Open Data, uitgebracht door de Algemene Rekenkamer, met inbreng van The Green Land.

Lees verder

The Green Land zet zich in voor verweesde werken

De vrij ingewikkelde en abstracte juridische Verweesde Werken Regeling is door ons in een beslisschema voor de praktijk omgezet, ten behoeve van culturele instellingen in Nederland en hun open data beleid.

Lees verder

Workshop Open Data op WaterinnovatioNH

Ieder vraagstuk is doordrenkt met data. Vaak onbekend en vrijwel zeker onderbenut. Ook in het waterdomein. Dat werd op verschillende manieren duidelijk in de workshop ‘The Power of Sharing Data’ tijdens de waterinnovatieconferentie WaterinnovatioNH op 11 december 2014.

Lees verder

Witboek Privacy op zijn plaats – tussen willen weten en wetten

Marc de Vries schreef het Witboek Privacy op zijn plaats in opdracht van Geonovum. Het beoogt een fact based dialoog op gang te brengen tussen hen die verantwoordelijk zijn voor een goed gebruik van locatie-informatie en hen die de privacyregels maken en toezien op de naleving ervan.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD