Utrecht – Duurzaam Open Data

Frank

Als je wilt kun je helemaal ‘los’ op technische infrastructuur en voorzieningen voor Open Data. Dat kost onnodig veel geld en tijd.

utrecht

Op zoek naar de meest passende inrichting voor Utrecht voor dit moment.

De gemeente Utrecht heeft ons benaderd om in kaart te brengen wat de meest passende oplossing is voor de organisatie en infrastructuur rondom Open Data. Frank Verschoor heeft in zijn advies aan de gemeente de volgende dingen de revue laten passeren:

 • de open data praktijk van andere gemeenten – ‘is nog ‘ieder voor zich’ en afhankelijk van ambitie, mensen en middelen’
 • rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente – ‘leg de verantwoordelijkheid in de business en niet bij ICT’
 • het inrichtingsscenario voor Utrecht – ‘maak zoveel mogelijk gebruik van wat je al hebt’
 • quick wins, wat Utrecht nu al kan doen – ‘publiceer enkele spannende datasets en voedt bestaande toepassingen’
 • het plannen en prioriteren van data (welke data eerst?) – ‘geef in ieder geval prioriteit aan de interne en externe vraag’
 • welke acties leiden tot een Open by Design situatie – ‘structureel verankeren van open data via het pad der geleidelijkheid’
 • Onderzoeken wat er is en hoe dat ingezet kan worden door een scenario te schetsen.

  We hebben een inventarisatie gedaan van de actuele situatie en wensen van de gemeente Utrecht. Door onze werkervaring bij andere gemeenten en overheden konden we putten uit verschillende oplossingen om op basis van de inventarisatie in Utrecht een voorkeursscenario te schetsen. Vervolgens hebben we dit scenario getoetst bij externe Open Data spelers in de gemeente. Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek kan de gemeente nu zelf keuzes maken hoe ze hun data open kunnen maken.

  Het enthousiasme van de ICT-afdeling temperen terwijl beleid en uitvoering de kansen van hergebruik gaan inzien.

  Als je wilt kun je helemaal ‘los’ op technische infrastructuur en voorzieningen voor Open Data. Dat kost onnodig veel geld en tijd, want terwijl de techneuten aan het bouwen zijn, gebruikt de rest van de organisatie (denk aan beleid en uitvoering) dit als excuus om te wachten, met als gevolg dat er een kostbare, maar inhoudsloze infrastructuur is gebouwd. Het hergebruik van data is uiteindelijk het beoogde resultaat, dus de eerste stap is ervoor te zorgen dat datasets Open Data worden en de vraag naar en het hergebruik ervan wordt vergroot. Als dat proces in gang is gezet weet je pas welke infrastructuur nodig is en welke voorzieningen je als organisatie moet treffen.

  Referenties

  Advies Utrecht – Duurzaam Open Data


  Uitgevoerd door Frank Verschoor
  in opdracht van gemeente Utrecht

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD