Praktijkprogramma ‘Noord-Holland Slimmer – Op maat naar open data’

Ton

In dit unieke programma leren Noord-Hollandse gemeenten open data als instrument in te zetten om eigen beleidsvragen op te lossen. Doordat juist anderen met de data aan de slag gaan. Wij ontwerpen het programma, begeleiden de groep en geven ondersteuning op locatie.

Frank
beemstersite

Provincie en negen gemeenten maken open data tot beleidsinstrument

De Provincie Noord-Holland streeft ernaar om open data een blijvend element te maken in de omgang met burgers en organisaties. Eerdere stappen waren vooral gericht op bewustwording en verkenning, en kenden daardoor geen echt vervolg. Het unieke praktijkprogramma ‘Noord-Holland Slimmer – Op maat naar open data’ leert gemeenten open data in te zetten als instrument bij het behalen van de eigen beleidsdoelstellingen. Door het te doen! Samen met de lokaal betrokken partners en collega’s uit andere gemeenten.

Drie fasen, gericht op gezamenlijk leren en zelfstandig doen

Met een feestelijke aftrap in maart 2014, waarbij 9 in de voorafgaande wervingsfase geselecteerde gemeenten het Open Data Manifest ondertekenden, begon een jaar van samen werken aan open data. Tot maart 2015 kent het programma drie fasen. Uitgangspunt is het gebruiken van open data om het contact en de interactie met derden te vergroten rond een thema dat voor de gemeente zelf relevant is. Zodat het gebruik van open data impact heeft op de gemeente zelf en de intrinsieke motivatie levert om met open data door te gaan. De eerste fase is gericht op interne kennisvergroting en het kiezen van een eigen beleidsinhoudelijk thema. Tevens zijn er twee gezamenlijke onderwerpen: financiële transparantie en regionaal toerisme. In de tweede fase wordt de bijbehorende data geïnventariseerd, en gepubliceerd. De derde fase is uiteindelijk waar het om draait: het vinden en mobiliseren van anderen om de data ook daadwerkelijk te gebruiken. Elke gemeente krijgt individuele ondersteuning, en er wordt bovendien gezamenlijk geleerd tijdens centrale bijeenkomsten in elke fase. Daar worden ervaringen uitgewisseld, werkmethoden aangereikt en obstakels besproken.

Een spannende zoektocht, met tastbaar resultaat

Voor elke deelnemende gemeente, van Haarlem tot Den Helder, van Heerhugowaard to Medemblik, is open data een nieuw thema en een nieuw instrument. Het is een spannende zoektocht naar zowel de mensen als het thema om open data intern bruikbaar te positioneren. Bovendien is de inbreng van derden, die de data gebruiken, de maatstaf voor resultaat, en die inbreng is op voorhand niet bekend of voorspelbaar. Dat maakt het extra spannend: je bent wel op reis, maar weet nog niet precies waarheen. Wateroverlast, gemeentelijke financiën, wijkbeheer, leegstand, en ondernemen in minder welvarende wijken, dat zijn zoal de onderwerpen waar het uiteindelijk om draait in dit programma. De kunst is om open data daar dienstbaar aan te maken, en te leren hoe je dat straks ook voor andere thema’s doet.

Referenties

Provincie Noord-Holland open data


Uitgevoerd door Frank Verschoor en Ton Zijlstra in 2013-2015
In opdracht van de Provincie Noord-Holland en negen deelnemde gemeenten

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD