Fries Data Platform: de implementatie

Strategie bepalen en dan ook meteen de details uitvoeren.


Het Friese Data Platform implementeren

De Provincie Fryslân heeft in de afgelopen tijd stappen gezet rondom open data beleid en wil dat nu verder brengen door meer bestuurlijk draagvlak te realiseren, een Fries open data publicatie platform in te richten en de Friese community te activeren. Tot mei 2017 zijn we druk om dit implementatietraject uit te voeren in samenwerking met de mensen van de Provincie en diverse Friese gemeenten.

Sturen op impact door hergebruik

Dit implementatietraject beslaat veel verschillende kanten van open data. We hebben daarom alle werkzaamheden onderverdeeld naar vier hoofdaspecten die allemaal planmatige aandacht vergen: 1) bestuurlijke en beleidsmatige inbedding, 2) organisatorische, financiële en juridische inbedding, 3) technische implementatie, 4) outreach naar externe betrokkenen en hergebruikers. Alleen door al die vier hoofdaspecten allemaal stevig in de organisatie neer te zetten creëer je een keten waarmee je impact door open data hergebruik mogelijk maakt.

Van grote lijn naar detail en weer terug

Het is uitdagend om voor de Provincie Fryslân het implementatietraject uit te mogen voeren. Juist de combinatie van hoog overvliegen om de juiste lijn vast te houden om vervolgens weer de inhoud in te duiken, van datasets in een platform importeren tot gesprekken met potentiële hergebruikers voeren, maakt dit soort projecten een leuke klus. Met als resultaat dat heel Friesland straks een goede open data strategie en infrastructuur heeft.


Foto Friese boot: Erik Tjallinks

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD