ESA impactstudies remote sensing data

Veel en verschillende domeinkennis opdoen


Minstens 20 studies voor ESA

De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de komende 4 jaren. ESA brengt voor de Europese Unie een heel netwerk van satellieten in de lucht. Alle foto’s en metingen van die satellieten komen als open data beschikbaar. De waarde van het gebruik van die data vaststellen helpt die inspanning te motiveren.

De netwerkeffecten in open data hergebruik

Eerder voerden we al een drietal dergelijke studies uit voor ESA, en die aanpak staat ook model voor de 20 nieuwe studies. We keken daarbij vooral ook naar netwerkeffecten in open data hergebruik: het direct gebruik van data is alleen een eerste-orde effect, maar dat heeft vaak ‘downstream’ verdere gevolgen. IJsbrekers in Finland die met satellietdata werken zijn zuiniger en sneller, maar dat heeft ook gevolgen voor logistieke processen in havens en transport van scheepvracht en uiteindelijk voor prijzen in de supermarkt. Vanwege de breedte van domeinen en de diepte van de studies werken we wel met een nieuwe partner samen. Naast EARSC, ook al betrokken bij de eerste studies, nu ook IIASA, een Oostenrijks onderzoeksinstituut op het gebied van economie.

Veel en verschillende domeinkennis opdoen

Elke casus vergt zijn eigen model, om de netwerkeffecten juist in beeld te brengen. Omdat we gedurende langere tijd dieper in een domein duiken, is ook het betrekken van domeinkennis nodig. Dat levert ons ook weer nieuwe interessante kennis op.


De studies worden uitgevoerd in opdracht van ESA door Marc de Vries.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD