Kwartiermaker Open Data Provincie Overijssel

Het verschil overbruggen, gebaseerd op wat de mensen in de organisatie ook echt willen en kunnen (niet een door ons opgelegd ideaalbeeld), vormt de uitdaging.

Processen voor publiceren en beheren van open data

Overijssel is al geruime tijd actief met open data. Geodata, statistieken en uitgaven worden al langere tijd gepubliceerd. Binnen een meerjarig strategisch programma is de aandacht gericht op het goed inspelen op klantvragen, extern maar ook intern. Open data is een van de instrumenten om goed en snel op klantvragen te kunnen reageren. Daarom wil de Provincie Overijssel de manier waarop het publiceren en beheren van open data georganiseerd is naar een hoger plan tillen. Van incidenteel en deels in processen georganiseerd, naar gestandaardiseerde processen die actief worden beheerd.

Eerst bewustzijn vergroten dat open data een beleidsinstrument is

De Provincie Overijssel heeft haar strategie en de rol van open data daarin geformuleerd en hanteert daarbij het ‘maturity model’ van het Open Data Institute. In de praktijk blijkt dat die strategie vrij abstract is. Er is eerst meer aandacht nodig om het interne bewustzijn te vergroten dat open data een bruikbaar instrument en aansluiting te zoeken bij bestaande inhoudelijke beleidstaken. Pas als dat bewustzijn er is, volgt de wil om open data goed te organiseren. In onze aanpak vertalen we de strategie daarom naar de alledaagse context van de beleidsmedewerkers, en dragen de waarde van open data als beleidsinstrument uit. Dat maakt het ook mogelijk om de nu nog abstracte doelen te voorzien van concrete te behalen resultaten. Zo maken we een uitvoerbaar plan van aanpak, dat daarna in de praktijk wordt gebracht. Er is een open data werkgroep opgericht, waardoor er ook mensen en tijd beschikbaar zijn om de benodigde werkzaamheden uit te voeren.

Kennis vergroten en bruggen bouwen

De geformuleerde open data strategie is redelijk top-down geformuleerd. De organisatie zelf is echter intern gericht, en er is geen breed besef hoe open data een waardevol instrument kan zijn in het contact met burgers, organisaties en bedrijven in de voor de Provincie belangrijke beleidsthema’s. Dat verschil overbruggen, gebaseerd op wat de mensen in de organisatie ook echt willen en kunnen (niet een door ons opgelegd ideaalbeeld), vormt de uitdaging.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD