Open data implementatie Servië

De uitdaging zit in het lokaal relevant maken van die ervaringen van elders, en zo niet alleen de Servische overheid maar ook de consultants in het dagelijkse contact met Servische overheden bij te staan.

Een volgende stap zetten op weg naar open by design

Eerder voerden we een nationale open data assessment uit voor de Wereldbank en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), en verzorgden we implementatie-ondersteuning en training. Nu wil de UNDP voor meerdere jaren de Servische overheid ondersteunen bij het implementeren van open data, om daarmee de kwaliteit van het openbaar bestuur te helpen verbeteren, en tegelijkertijd socio-economische waarde door het gebruik van open data mogelijk te maken.

Een netwerk met open data expertise

De UNDP heeft een netwerk gevormd van consultants om de Servische overheid voor meerdere jaren te ondersteunen. Het gaat dan zowel om praktische technische ondersteuning, als om bijvoorbeeld juridische expertise bij wetswijzigingen. Wij leveren advies op het vlak van verandermanagement, community en netwerkactiviteiten, en het aanjagen van hergebruik van open data. In de komende jaren zijn we daarvoor op afroep beschikbaar.

Van buitenaf toch bijdragen aan lokale context

We staan als Nederlands bedrijf redelijk ver af van de dagelijkse praktijk in Servië, al was het maar vanwege taalverschillen. Wel brengen we waardevolle ervaring met implementatieprocessen elders in Europa en de wereld mee, op alle aspecten van open data. Of het nu gaat om beleidsinbedding, regelen van juridische of organisatorische randvoorwaarden, inrichten van processen en infrastructuur, of het vinden en motiveren van maatschappelijke en commerciële hergebruikers van open data. De uitdaging zit in het lokaal relevant maken van die ervaringen van elders, en zo niet alleen de Servische overheid maar ook de consultants in het dagelijkse contact met Servische overheden bij te staan.


Deze opdracht wordt uitgevoerd door Ton Zijlstra in opdracht van UNDP.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD