Provincie Gelderland – Leerprogramma Data on the job

We weten aan het begin niet met welke vraagstukken en mensen we aan de slag gaan.

Leren (open) data praktisch inzetten

Provincie Gelderland heeft twee jaar geleden een dataportaal gelanceerd waar inmiddels bijna 300 datasets ontsloten worden. Nu wil de provincie dat medewerkers van beleid en uitvoering praktisch leren hoe (open) data ingezet kunnen worden in hun dagelijkse praktijk. Wij hebben een programma ontwikkeld waarmee de provincie aan de hand van actuele thema’s en vraagstukken samen met belanghebbenden in de Provincie Gelderland op zoek gaat naar hergebruikkansen.

Op zoek naar casussen

We hebben in het programma meerdere fasen gedefinieerd. In de eerste fase verkennen we potentiële vraagstukken, activiteiten en projecten van de provincie vanuit open data perspectief. Het resultaat van deze fase is de selectie van twee of meer casussen, die in het vervolg verdiept, uitgewerkt en opgeleverd worden. Een casus is in dit geval een combinatie van een vraag of activiteit, relevante (open) data, het betrokken netwerk en de open data kansen. Deze kansen kunnen leiden tot nuttige toepassingen met extern hergebruik van provinciedata, intern hergebruik van data van derden, datagedreven sturing, aansluiting op landelijke ontwikkelingen etc.

De casus bepaalt

We weten van tevoren niet met wie we verderop in het programma gaan samenwerken. We stappen onbevangen de organisatie in om te luisteren en onderzoeken wat er nu speelt en waar kansen liggen. Dat kan alle kanten op gaan. Welke casussen we samen kiezen om later in het programma uit te diepen en uit te voeren, kunnen we bij aanvang niet voorspellen. Dat maakt het zo leuk, want het betekent dat je per definitie aan de slag gaat op een plek waar energie is.


Deze opdracht wordt in opdracht van Provincie Gelderland door Frank Verschoor en Jochem van den Berg.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD