PSI Directive Review

Veel doen in hele korte tijd.

De effecten van wetgeving evalueren

De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de richtlijn zoals die in 2013 is aangepast (de oorspronkelijk richtlijn is van 2003). In Nederland is de richtlijn vertaald in de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en eerder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Europese Commissie heeft het consortium waarin wij deelnemen gevraagd een impact evaluatie uit te voeren. Uit de evaluatie komen adviezen voort die kunnen leiden tot wetswijzigingen in alle EU lidstaten. Om overheidsinformatie toegankelijker te maken, en om meer maatschappelijk effect mogelijk te maken.

Op meerdere dimensies in verschillende landen onderzoek doen

Met het consortium kijken we naar de effecten en obstakels bij de hergebruiksrichtlijn, door in verschillende sectoren en Europese landen na te gaan hoe overheden en bedrijven in de praktijk met de regeling omgaan. Hoe eenvoudig is het voor Sloveense bedrijven om overheidsinformatie te gebruiken in hun dienstverlening? Worden er in Polen nog kosten in rekening gebracht voor overheidsinformatie waar dat eigenlijk niet meer zou moeten? Hebben Griekse burgers profijt van vrij beschikbare gegevens over mobiliteit en openbaar vervoer? We kijken in minimaal 6 EU landen naar juridische, financiële en organisatorische drempels die nog bestaan, en hoe dat precies zit in bijv. de cultuursector, of de transportsector. Door onderzoek naar publicaties en door het verrichten van vele tientallen interviews met betrokkenen.

Veel te doen in heel korte tijd

Omdat de uitkomsten al eind februari gebruikt moeten kunnen worden in besluitvorming op hoog niveau, is er maar weinig tijd om de veelheid aan gegevens op te halen die nodig zijn voor een goede analyse. Dit betekent voor ons in hoog tempo onze Europese contacten benaderen en zorgen dat gesprekken kunnen plaatsvinden. In 2011 waren we ook betrokken bij de vorige evaluatie van de hergebruiksrichtlijn, en dat geeft een goede basis om nu op verder te bouwen.


Deze opdracht wordt uitgevoerd door Marc de Vries en Ton Zijlstra in opdracht van de Europese Commissie, in samenwerking met Deloitte, Timelex, Spark Legal Network, Open Evidence en WIK Consult).

Foto credits: European Flag, Rock Cohen

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD