Datajager bij provincie Zuid-Holland

Samen gaandeweg leren wat werkt, wat niet werkt en wat er allemaal mogelijk is. Met als eindresultaat dat we in de jacht nieuwe (vormen van) open data op de rug mee uit het veld nemen.


Met TOP op zoek naar (open) data bij PZH

De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft twee jaar geleden het programma Transparante en Open provincie (TOP) ingesteld met de opdracht om PZH koploper te maken op het gebied van transparantie en openbaarheid. Onderdeel van deze opdracht is het ontsluiten van meer datasets en daarom is er een ‘datajager’ ingehuurd die dit moet realiseren. Wij hebben een projectplan ‘Datajager’ geschreven waarmee de provincie inzicht krijgt in haar data en structuur in de beoordeling, publicatie en het beheer van datasets. Op die manier jagen we gericht op data in plaats van met hagel te schieten.

Inventariseren, prioriteren, publiceren

We hebben het project in meerdere fases opgedeeld. In de eerste fase inventariseren we bij een aantal bureaus de data aan de hand van de vragen ‘welke data hebben we allemaal’, ‘waar bevindt die zich’, ‘wie is er voor verantwoordelijk’, ‘wat zijn de eigenschappen’ en ‘wat mogen we ermee’. In de tweede fase beoordelen we de data samen met het desbetreffende bureau en prioriteren we welke datasets als open data gepubliceerd gaan worden. In de laatste fase publiceren we de open datasets via bijvoorbeeld Dataplatform en richten we het beheer in. Op die manier wordt direct een bijdrage geleverd aan het inrichten van de datagovernance bij PZH.

Energie in het warehouse

In het project springen twee facetten eruit. Bij de provincie haken we aan bij allerlei verschillende initiatieven die allemaal bezig zijn om PZH een stap verder te helpen. Deze aanwezige energie bij TOP en PZH slaat over op ons en vice versa. Daarnaast wordt bij PZH een vernieuwd DataWarehouse ingericht. In nauwe samenwerking met dit team zorgen we ervoor dat de inzichten uit de inventarisatie gevisualiseerd worden en kunnen dienen als input voor discussies rondom data governance, openbaarheid en data gedreven werken. Op hetzelfde moment leren wij weer veel van de mogelijkheden die een datawarehouse bij een overheidsorganisatie oplevert voor combinaties en voor het publiceren van open data. Het leuke eraan is dat we samen gaandeweg leren wat werkt, wat niet werkt en wat er allemaal mogelijk is. Met als eindresultaat dat we in de jacht nieuwe (vormen van) open data op de rug mee uit het veld nemen.

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD