OPEN
DATA IS MENSENWERK

Open Data
=
Beleidsinstrument

Open Data is vaak nog onderbenut als beleidsinstrument voor overheden. Open Data kan andere stakeholders helpen te handelen en keuzes te maken die de beleidsresultaten van de overheid beïnvloeden.

Resultaat
=
Hergebruik

Publiceren van data als Open Data zien wij nog niet als resultaat. Pas als Open Data wordt hergebruikt en er nieuwe verbindingen ontstaan tussen spelers, waaronder de overheid, spreken wij van resultaat.

Veranderen
=
Mensenwerk

Uiteindelijk zijn het toch de mensen die het werk moeten verzetten. Open Data is pas realiteit als de processen eromheen goed ingericht zijn. Wij ondersteunen bij dat veranderproces in de organisatie.

Het eigenaarschap van Open Data hoort in het beleidswerkveld. Als brandstof voor de open overheid.

schets-model

Op dit moment werken we aan:

 • Datajager bij provincie Zuid-Holland
  Datajager bij provincie Zuid-Holland
  De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft twee jaar geleden het programma Transparante en Open provincie (TOP) ingesteld met de opdracht om PZH koploper...
 • Open data implementatie Servië
  Open data implementatie Servië
  Eerder voerden we een nationale open data assessment uit voor de Wereldbank en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), en verzorgden we...
 • PSI Directive Review
  PSI Directive Review
  De Europese hergebruiksrichtlijn (PSI Directive) wordt gëvalueerd. Die evaluatie kijkt naar de effecten van en obstakels bij de uitvoering van de...
 • ESA impactstudies remote sensing data
  ESA impactstudies remote sensing data
  De vraag: voer micro-economische studies uit naar de waarde van het hergebruik van remote sensing data (satellietdata), minimaal 20 studies in de...
 • Flevoland Slimmer
  Flevoland Slimmer
  De Provincie Flevoland wil samen met andere overheden binnen de Provincie optrekken om open data tot een waardevol instrument in de regio...
 • Mastercourse Open Data & Hergebruik
  Mastercourse open data voor directies
  Vorig jaar gaven we in opdracht van het Nationaal Archief de Mastercourse Open Data voor lokale en regionale archivarissen. Vanwege onze enthousiaste...

Werk in uitvoerders:

Paul

Paul Suijkerbuijk

Paul is de drijvende kracht achter de open data beweging binnen de Nederlandse overheid. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en altijd herkenbaar aan zijn Open Data trui werkt Paul aan het beschikbaar krijgen van data, het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van hergebruik. Het verbindende platform hiervoor is data.overheid.nl.

Bel: +31 6 20 49 06 28,
Mail: paul@thegreenland.eu

Marc

Marc de Vries

Marc heeft een juridische en economische achtergrond. Hij houdt zich de laatste 15 jaar intensief bezig met de toegang en het (her)gebruik van overheidsinformatie en open data, in de meest brede zin. Dit deed hij in verschillende rollen en voor een breed palet van afnemers waaronder de Europese Commissie, ministeries, uitvoeringsorganisaties en lokale overheden.

Bel: +31 6 53 89 70 02
Mail: marc@thegreenland.eu


Ton

Ton Zijlstra

Ton is veranderkundig adviseur met een voorkeur voor complexe kennis- en verandervraagstukken. Hij heeft een achtergrond in de techniek en wetenschapsfilosofie. Sinds begin 2008 houdt Ton zich met het thema Open Data bezig, dat hij beschouwt als een belangrijk verandervraagstuk voor de overheid t.a.v het interne functioneren en de relatie tussen burger en overheid. Ton werkt in heel Europa en ver daarbuiten.

Bel: +31 6 34 48 93 60
Mail: ton@thegreenland.eu
PGP: public key


Frank

Frank Verschoor

Sinds 2009 zet Frank Open Data in als aanjager voor de open overheid. Als Haarlemmerolie in het beleidswerkveld en de betrokken netwerken. Door zijn werk bij verschillende gemeenten, provincies en rijksoverheden kan Frank snel de juiste noot kraken om beweging te creëren. Vanuit de ervaring dat Open Data gaat over mensen, hun mindset en wat ze doen.

Bel: +31 6 40 59 96 79
Mail: frank@thegreenland.eu


Jochem van den Berg

Met zijn achtergrond in bestuurskunde, organisatiewetenschap en onderzoek is Jochem altijd op zoek naar de juiste mix van verbinding, beleid en innovatie voor de moderne overheid. Op het gebied van Open Data heeft Jochem ervaring opgedaan binnen een Europees onderzoeksproject bij verschillende Nederlandse gemeenten en provincies. Daarnaast werkte hij mee aan een wetenschappelijke impactanalyse in opdracht van BZK omtrent Open Overheid. Binnen The Green Land werkt Jochem mee aan verschillende projecten en spot hij met zijn frisse blik nieuwe kansen en trends in Open Dataland.

Bel: +31 6 13 49 47 95
Mail: jochem@thegreenland.eu


Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD