OPEN
DATA IS MENSENWERK

Open Data
=
Beleidsinstrument


Open Data is vaak nog onderbenut als beleidsinstrument voor overheden. Open Data kan andere stakeholders helpen te handelen en keuzes te maken die de beleidsresultaten van de overheid beïnvloeden.

Resultaat
=
Hergebruik


Publiceren van data als Open Data zien wij nog niet als resultaat. Pas als Open Data wordt hergebruikt en er nieuwe verbindingen ontstaan tussen spelers, waaronder de overheid, spreken wij van resultaat.

Veranderen
=
Mensenwerk


Uiteindelijk zijn het toch de mensen die het werk moeten verzetten. Open Data is pas realiteit als de processen eromheen goed ingericht zijn. Wij ondersteunen bij dat veranderproces in de organisatie.

Het eigenaarschap van Open Data hoort in het beleidswerkveld. Als brandstof voor de open overheid.

schets-model

Op dit moment werken we aan:

  • Wat Maleisië kan met open data
    Wat Maleisië kan met open data
    In een prestatiegericht land zorgen dat ook ‘zachtere’ succesfactoren voor open data worden ingevuld, tijdens het open data readiness assessment voor Maleisië....

Werk in uitvoerders:

Paul

Paul Suijkerbuijk

Paul is de drijvende kracht achter de open data beweging binnen de Nederlandse overheid. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en altijd herkenbaar aan zijn Open Data trui werkt Paul aan het beschikbaar krijgen van data, het wegnemen van belemmeringen en het stimuleren van hergebruik. Het verbindende platform hiervoor is data.overheid.nl.

Bel: +31 6 20 49 06 28,
Mail: paul@thegreenland.eu

Marc

Marc de Vries

Marc heeft een juridische en economische achtergrond. Hij houdt zich de laatste 15 jaar intensief bezig met de toegang en het (her)gebruik van overheidsinformatie en open data, in de meest brede zin. Dit deed hij in verschillende rollen en voor een breed palet van afnemers waaronder de Europese Commissie, ministeries, uitvoeringsorganisaties en lokale overheden.

Bel: +31 6 53 89 70 02
Mail: marc@thegreenland.eu


Ton

Ton Zijlstra

Ton is veranderkundig adviseur met een voorkeur voor complexe kennis- en verandervraagstukken. Hij heeft een achtergrond in de techniek en wetenschapsfilosofie. Sinds begin 2008 houdt Ton zich met het thema Open Data bezig, dat hij beschouwt als een belangrijk verandervraagstuk voor de overheid t.a.v het interne functioneren en de relatie tussen burger en overheid. Ton werkt in heel Europa en ver daarbuiten.

Bel: +31 6 34 48 93 60
Mail: ton@thegreenland.eu
PGP: public key


Frank

Frank Verschoor

Sinds 2009 zet Frank Open Data in als aanjager voor de open overheid. Als Haarlemmerolie in het beleidswerkveld en de betrokken netwerken. Door zijn werk bij verschillende gemeenten, provincies en rijksoverheden kan Frank snel de juiste noot kraken om beweging te creëren. Vanuit de ervaring dat Open Data gaat over mensen, hun mindset en wat ze doen.

Bel: +31 6 40 59 96 79
Mail: frank@thegreenland.eu


Company Details

The Green Land B.V.
Zandweg 116B
3454 JZ De Meern
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD


Open Data Inside