Data Inventarisatie

Datajager bij provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland (PZH) heeft twee jaar geleden het programma Transparante en Open provincie (TOP) ingesteld met de opdracht om PZH koploper te maken op het gebied van transparantie en openbaarheid. Onderdeel van deze opdracht is het ontsluiten van meer datasets en daarom is er een ‘datajager’ ingehuurd die dit moet realiseren.

Lees verder

Gegevenslandschap Gemeente Delft in kaart

In opdracht van de gemeente Delft brengen we het gegevenslandschap in kaart en zorgen we ervoor dat het gegevensmanagement binnen de organisatie verankerd en geborgd wordt. We brengen tijdens deze inventarisatie alle gegevensverzamelingen in kaart en beschrijven per verzameling onder meer eigenschappen met betrekking tot informatieheer (archivering), herkomst en bestemming (koppelvlakken), de informatieveiligheid (classificatie), openbaarheid en herbruikbaarheid. In de eerste helft van 2017 voeren we deze inventarisatie uit.

Lees verder

Meer dan een waardevolle lijst in Eindhoven

Voor de Gemeente Eindhoven inventariseren we welke datasets er zijn. We beoordelen de gevonden datasets op het open data potentieel, en classificeren ze volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Lees verder

Data-inventarisatie Provincie Noord-Holland

Advies en conclusies op basis van een data-inventarisatie binnen de provincie waarbij 2000 datasets zijn geidentificeerd en beoordeeld op openbaarheid en hergebruik.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD