Frank

Provincie Gelderland – Leerprogramma Data on the job

Provincie Gelderland heeft twee jaar geleden een dataportaal gelanceerd waar inmiddels bijna 300 datasets ontsloten worden. Nu wil de provincie dat medewerkers van beleid en uitvoering praktisch leren hoe (open) data ingezet kunnen worden in hun dagelijkse praktijk. Wij hebben een programma ontwikkeld waarmee de provincie aan de hand van actuele thema’s en vraagstukken samen met belanghebbenden in de Provincie Gelderland op zoek gaat naar hergebruikkansen.

Lees verder

Flevoland Slimmer

De Provincie Flevoland wil samen met andere overheden binnen de Provincie optrekken om open data tot een waardevol instrument in de regio te maken. Het Waterschap Zuiderzeeland en de Gemeenten Almere en Lelystad nemen eveneens deel.

Lees verder

Mastercourse open data voor directies

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Vorig jaar gaven we in opdracht van het Nationaal Archief de Mastercourse Open Data voor lokale en regionale archivarissen. Vanwege onze enthousiaste en praktijkgerichte aanpak vroeg het Natiojnaal Archief ons een zelfde Mastercourse ook voor de eigen directie en MT-leden te organiseren.

Lees verder

Gegevenslandschap Gemeente Delft in kaart

In opdracht van de gemeente Delft brengen we het gegevenslandschap in kaart en zorgen we ervoor dat het gegevensmanagement binnen de organisatie verankerd en geborgd wordt. We brengen tijdens deze inventarisatie alle gegevensverzamelingen in kaart en beschrijven per verzameling onder meer eigenschappen met betrekking tot informatieheer (archivering), herkomst en bestemming (koppelvlakken), de informatieveiligheid (classificatie), openbaarheid en herbruikbaarheid. In de eerste helft van 2017 voeren we deze inventarisatie uit.

Lees verder

Meer dan een waardevolle lijst in Eindhoven

Voor de Gemeente Eindhoven inventariseren we welke datasets er zijn. We beoordelen de gevonden datasets op het open data potentieel, en classificeren ze volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Lees verder

Mastercourse Open Data & Hergebruik

Mastercourse Open Data & Hergebruik

In samenwerking met Archief 2020 hebben we een mastercourse ontwikkeld om deelnemers te helpen hun nieuwe rol vorm te geven.

Lees verder

Een doordachte strategie met open data in Delft

Open Delft Strategie

Een strategie ontwikkelen rondom open data die aansluit bij andere activiteiten: een overgang naar ‘open by design’.

Lees verder

De Utrecht Data Trip

Open data leren gebruiken als dagelijks instrument in je eigen beleidswerk. Dat is de Utrecht Data Trip!

Lees verder

Wanneer mogen data voor hergebruik vrijgegeven worden?

Een referentie voor datahouders We hebben een referentie samengesteld om datahouders inzicht te geven in de juridische aspecten van het hergebruik van data. Onderdeel van deze referentie is een checklist waarmee data op hoofdlijnen beoordeeld kunnen worden. Het is raadzaam om vóór publicatie een jurist een laatste

Lees verder

Workshop Open Data op WaterinnovatioNH

Ieder vraagstuk is doordrenkt met data. Vaak onbekend en vrijwel zeker onderbenut. Ook in het waterdomein. Dat werd op verschillende manieren duidelijk in de workshop ‘The Power of Sharing Data’ tijdens de waterinnovatieconferentie WaterinnovatioNH op 11 december 2014.

Lees verder

Company Details

The Green Land B.V.

Visiting address:
Kobaltweg 38
3542 CE Utrecht
The Netherlands

Company registration / KvK 60858184
VAT/BTW NL-854090770B01

Follow us on Twitter: @GreenLand_OD